ACL Satellite Broadband For Home Or Business Call: 01678 528314 For More Information
ACL Satellite Broadband For Home Or BusinessCall: 01678 528314For More Information

Grant Llywodraeth Cymru

Estyniad Cynllun Cymorth Band Eang Cynulliad Cymru

Datganiad Cynulliad Cymru Dydd Mawrth 12 Mawrth, 2013

Ers ei sefydlu yn 2010, mae'r cynllun wedi cyflwyno ateb band eang i "ardaloedd digyswllt" ac "araf-mannau" i 4,700 o adeiladau a 31 cymunedau ledled Cymru. Roedd y cynllun yn fod i gau ar ddiwedd y mis hwn ond mae'r Gweinidog wedi penderfynu ymestyn am chwe mis ychwanegol oherwydd y galw sylweddol, yn enwedig mewn cymunedau gwledig.

 

Dywedodd Mrs Hart:

"Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu ymestyn y cynllun llwyddiannus hwn tan ddiwedd Medi 2013 fel y gall mwy o gymunedau ledled Cymru yn elwa. "Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y rhaglen Superfast Cymru, sydd, o'u cyfuno â
masnachol gyflwyno, bydd yn darparu band eang ffibr cyflym i 96% o eiddo yng Nghymru eisoes. Ymestyn y Cynllun Cymorth Band Eang yn golygu y gallwn barhau i helpu safleoedd hynny sy'n gofyn am ateb band eang ar frys.

 Cynllun Cymorth Band Eang Cynulliad Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn rhedeg cynllun gwych i helpu cartrefi a busnesau gwledig yn cael mynediad i fand eang. Mae'r Cynllun Cymorth Band Eang yn cynnig grant ohyd at £ 1,000 ar gyfer cartrefi a busnesau yng Nghymru na all naill ai i gael band eang neu sydd â chyflymder band eang araf (islaw 2Mbps). Mae rhagor o
fanylion am y cynllun ar gael ar dudalennau gwe band eang Llywodraeth Cymru.http://wales.gov.uk/splash;jsessionid=45C61081A5886E6F3C4878F586695646?orig=/topics/businessandeconomy/broadbandandict/broadband/bbss/Mae rheolau'r cynllun yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeisydd gael o leiaf dau ddyfynbris ar gyfer gosod band eang. Felly, er mwyn gwneud y broses yn haws i chi, Avanti wedi gofyn 3 partneriaid i greu pecynnau band eang yn arbennig ar gyfer Cymru. Y partneriaid yw: 

Mae'r Cynllun Cymorth Band Eang yn cynnig arian i brynu atebion band eang amgen pan
nad yw cwmnïau telegyfathrebu'n gallu cynnig gwasanaeth.

Bydd y Cynllun yn caniatáu i unigolion, busnesau a chymunedau yn y mannau araf band
eang sy'n weddill Cymru i fynd at ddarparwyr gwasanaeth yn uniongyrchol, gyda
chymorth cyllid Llywodraeth Cymru.

 

 

 

Pwy all ymgeisio am gefnogaeth?

  • Unigolion
  • Cymunedau
  • Busnesau Bach a chanolig
  • Sefydliadau 3ydd sector

 

Ni fyddwch yn gallu gwneud cais am y Cynllun hwn os ydych wedi derbyn arian o gynllun band eang blaenorol a ariannwyd yn gyhoeddus neu os nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd y cynllun.

Faint o gymorth y gallaf wneud cais amdano?

Bydd cymorth ar gael am hyd at uchafswm o £ 1,000 ar gyfer safleoedd unigol

Edrychwch ar ein gwefannau eraill am fwy o lwyfannau cyfathrebu

www.acltelco.co.uk

www.aclhostedvoice.co.uk

 

Galwch 0808 165 0004

Want to increase the effectiveness of your communications Call ACL Today

 

UK Enquiries 0808 165 0004

INT'L Enquiries 00+44 1678 661030

 

or email enquiries@telco-acl.co.uk

For Technical Support Call           0808 165 0005

 

Satellite location checker http://www.dishpointer.com/

 

Visitor Count